Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Tmi Katri Lehto

Yhteystiedot:
Heikelinkuja 3a2
02700 Kauniainen

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Tmi Katri Lehto / Katri Lehto
Heikelinkuja 3a2
02700 Kauniainen
045 6745567
katri.lehto@hotmail.com

Rekisterin nimi

Tmi Katri Lehto yhdistetty asiakas- ja hoitorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakas- ja hoitorekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnitteluun ja seurantaan. Tietojen avulla asiakkaaseen voidaan olla yhteydessä hoitoon liittyvien tietojen välittämiseksi.

Rekisteriin liitetään Tmi Katri Lehdon ajanvarausrekisterin tietoja.

Rekisterin tietosisältö

Asiakas- ja hoitorekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja potilaan hoidon kannalta muut välttämättömät tiedot. Asiakkaan tiedot poistetaan 36 kk viimeisimmän käynnin jälkeen.

Tietolähteet

Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamiaan tietoja.

Tietojen luovutus ja siirto

Asiakas- ja hoitorekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Asiakas- ja hoitorekisterin tiedot säilytetään lukituissa tiloissa ja henkilökunnan valvonnassa. Rekisteri täyttää tietoturvan osalta EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Rekisteriin on käyttöoikeus vain Katri Lehdolla tai asiakkaan erillisellä kirjallisella suostumuksella, hänen kollegoillaan ja harjoittelua suorittavilla opiskelijoilla.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevia tietoja asiakasrekisteristä.

Pyynnöt tehdään rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus pyytää virheellisen tiedon korjausta.

Pyynnöt tehdään rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa poistamista.

Pyynnöt tehdään rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

Rekisteriseloste päivitetty 24.05.2018